คณะผู้บริหาร มกช.กระบี่ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

คณะผู้บริหาร มกช. กระบี่ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - 2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมธารโบกขรณี นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - 2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มกช. กระบี่ เข้าร่วมประชุม โดยมี ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อใช้รองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่