ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในช่อง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกิตติศักดิ์ สังขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการวัดในช่องให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

รูปเพิ่มเติม...คลิก...