กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

สถาบันการศึกษา

ด้าน ศาสตร์การกีฬา ชั้นนำในระดับชาติ

ข่าวรอบรั้ว มกช.กระบี่3

จำนวนคณะ

4

จำนวนหลักสูตร

131

จำนวนประกาศ

111

จำนวนบุคลากร

คณะ วิชา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม..

คณะศิลปศาสตร์

ดูเพิ่มเติม..

คณะศึกษาศาสตร์

ดูเพิ่มเติม..


Links

E-education Administrator

ดูเพิ่มเติม..


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th