Display # 
Title Author Hits
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ Written by TanaponC 11
ม.กีฬากระบี่ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร Written by TanaponC 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน Written by TanaponC 6
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไปรอบ 2) Written by TanaponC 185
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ 2) Written by TanaponC 823
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ณ วัดแก้วโกรวาราม Written by TanaponC 43
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์ผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565 Written by TanaponC 153
[LIVE] พิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2563 Written by TanaponC 74
ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meetting Written by TanaponC 47
ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meetting Written by TanaponC 43
ม.กีฬากระบี่ จัดตรวจคัดกรองบุคลากร เพื่อเตรียมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ Written by TanaponC 50
ม.กีฬากระบี่ จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ปตท.ประเทศไทย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย Written by TanaponC 84
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์ผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565 Written by TanaponC 360
ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต และฝ่ายขานนามบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563 Written by TanaponC 62
ม.กีฬากระบี่ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมคณะ เพื่อตรวจสนามการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 Written by TanaponC 53
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Written by TanaponC 323
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565 Written by TanaponC 73
คณะผู้บริหาร ม.กีฬากระบี่ ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่ Written by TanaponC 70
การอบรมหลักสูตรไลฟ์เซฟวิ่ง Life saving Written by TanaponC 61
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Written by TanaponC 108
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Written by TanaponC 55
การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU ENGLISG TEST) Written by TanaponC 69
[LIVE] ปัจฉิมนิเทศ ม.กีฬา กระบี่ Written by TanaponC 61
รายชื่อผู้สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Written by TanaponC 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Written by TanaponC 235