ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ประจำศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา :  คลิก

2. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา : คลิก

3. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา :  คลิก