การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา :  คลิก