นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่ ได้ส่งมอบ อุปกรณ์การแพทย์จากเมืองไทยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามพลบดี

นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่ ได้ส่งมอบ

อุปกรณ์การแพทย์จากเมืองไทยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง จำนวน 6 ลัง ให้กับโรงพยาบาลสนามพลบดี

มีรายละเอียด ดังนี้

     1.เครื่องวัดอ็อกซิเจนในเลือด 10 ชิ้น

     2.ที่วัดอุณหภูมิแบบแก้ว 20 ชิ้น

     3.แมส N95  550 ชิ้น

     4.ถุงขยะสีแดง  10 กิโล

     5.ชุดPPE  100 ตัว

โดยมูลนิธิมาดามแป้งได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม 20 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับมอบเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา