รับมอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด จากนายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามพลบดี

วันที่  17 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายอนุวรรต์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่ร่วมกับจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมรับมอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด  จากนายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามพลบดี 

พร้อมกันนี้ได้ขนย้ายมาประกอบติดตั้ง ที่โรงพยาบาลสนามพลบดี ขอขอบคุณทีม อส.จังหวัดกระบี่1 และ ทีมตชด-426 กระบี่ ช่วยขนย้ายและประกอบติดตั้ง