มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้รับการส่งมอบองค์พระพลบดีทรงช้างเอราวัณจากโรงหล่อพระกิตติพานิช

    วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.39 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้รับการส่งมอบองค์พระพลบดีทรงช้างเอราวัณจากโรงหล่อพระกิตติพานิช อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้หล่อองค์พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดสร้างองค์พระพลบดีทรงช้างเอราวัณ ในครั้งนี้

    ด้วยพลังความศรัทธา ของคณะศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธา โดยหารายได้จากการจัดวิ่งพละกระบี่มินิมาราธอน และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า เขียวขาวเหลือง รวมทั้งการร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป โดยการจัดสร้างพระพลบดีในครั้งนี้ จะใช้งบประมาณ 5 แสนบาท และ ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนให้ นักศึกษา

    ซึ่งได้มอบไปแล้ว 12 ทุน เป็นเงิน 36,000 บาท ส่วนกำหนดการพิธีพุทธาภิเษก จะกำหนดขึ้นอีกครั้ง เมื่อสถานกาารณ์โควิด-19 คลี่คลาย

GALLERY