บอร์ดผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับ Ms.Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

บอร์ดผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับ Ms.Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเหนือคลอง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มอบหมายให้อาจารย์นฤมล หวานดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วย นางสาวศศิธร กิตติธรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาเขตกระบี่ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารและบุคลากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร โบบทอง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับ Ms.Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำเทศไทยและคณะ สำหรับแนวคิดด้านการกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และการศึกษาแลกเปลี่ยนในอนาคต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมี ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นล่ามแปลการสนทนา

หลังจากได้รับชมวีดิทัศน์นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการกีฬา สุขภาพ และการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว Ms.Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำเทศไทย ได้พูดคุยกับนายวรพล เกื้อผล นักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติ และผู้ฝึกสอนทีมชาติ และเรือเอกหญิงวันดี คำเอี่ยม นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติ (เหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิก 2 สมัย ปี 2004 2008) อย่างเป็นกันเอง และด้วยความประทับใจ และจะมีการลงนามความร่วมมือทางการศึกษา และการกีฬา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ในอนาคตอันใกล้นี้