ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร ม.กีฬากระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2565) ณ ห้องประชุมสระมรกต อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2