กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ม.กีฬากระบี่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ โดยมีอาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการทำงานและวางแผนอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน

ติดตามชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/bEoSnFttpp