การอบรมหลักสูตรไลฟ์เซฟวิ่ง Life saving

คณะศึกษาศาสตร์ ม.กีฬากระบี่ จัดอบรมหลักสูตรไลฟ์เซฟวิ่ง Life saving

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทำ โดยจัดอบรมหลักสูตรไลฟ์เซฟวิ่ง Life saving ตามมาตรฐานสากล (International Guideline 2021) ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ และทำการฝึกปฏิบัติณ ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร โดยมีคณะวิทยากรจากชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต การอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน

จากนั้นในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบประกาศนียบัตรการอบรมให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถ เพื่อนำไปขอใบประกาศนียบัตรในระดับต่างๆ ต่อไป


GALLERY