ม.กีฬากระบี่ จัดตรวจคัดกรองบุคลากร เพื่อเตรียมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

  ม.กีฬากระบี่ จัดตรวจคัดกรองบุคลากร ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

  วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมคณะจัดตรวจคัดกรองบุคลากร ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 โดยมีการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตดิราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๔-5 เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร ๖ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


GALLERY