ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meetting

ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meetting

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ มอบหมายให้อาจารย์นฤมล หวานดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meetting โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม มีข้อราชการขอความร่วมมือในการร่วมจัดกิจกรรม และการใช้ภาพสัญลักษณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150 ปี ร่วมกันสั่งเสื้อกีฬา “ทุ้งฟ้าเกมส์” เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม


GALLERY