[LIVE] พิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2563

พิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


[LIVE]บัณฑิตปีการศึกษา 2561


[LIVE]บัณฑิตปีการศึกษา 2562


[LIVE]บัณฑิตปีการศึกษา 2563