04/21 2022

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์ผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์ผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิก


21042565_page-0001.jpg 21042565_page-0002.jpg