มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ณ วัดแก้วโกรวาราม

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ตัวแทนคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน