ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน คลิก