05/19 2022

ม.กีฬากระบี่ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ม.กีฬากระบี่ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป


GALLERY

280539484_4670806216354409_571170385086903708_n.jpg 280580142_4670806559687708_9174848088294306768_n.jpg 281734473_4670806519687712_7206567382742956506_n.jpg

282137373_4670806369687727_891993712448735960_n.jpg 282328325_4670806486354382_1703295621265125866_n.jpg 282441867_4670806383021059_5238109109874654001_n.jpg

282546556_4670806233021074_7432287189288496271_n.jpg 282558961_4670806206354410_4139556268382313817_n.jpg 282558981_4670806236354407_6935863115893468680_n.jpg

282800552_4670806359687728_30666710920952315_n.jpg demo19052565.jpg