รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก