มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยที่สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส์” ณ ประเทศเวียดนาม

08062565

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยที่สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส์” ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยที่สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส์” ณ ประเทศเวียดนาม

08062565

 

1 เหรียญเงิน จากนางสาวชัญญานุช ชีพเป็นสุข กีฬาคาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม

2 เหรียญทองแดง จากนายเฉลิมพล ผิวละเอียด กีฬาคาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม และต่อสู้ทีมชาย

GALLERY