ม.กีฬา จัดการบรรยายเพื่อเสริมทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงแนวทางในการประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวฯ การเตรียมตัวในฐานะผู้ประกอบการ

08062565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 อาจารย์อดิศักดิ์ สาบวช อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เชิญวิทยากรพิเศษ คุณปิยนันท์ ทรงสกูล บริษัท กระบี่ไพรเวททัวร์ www.krabiprivatetour.com บรรยายเพื่อเสริมทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงแนวทางในการประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวฯ การเตรียมตัวในฐานะผู้ประกอบการ ที่จะต้องดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อการให้บริการแต่ละรูปแบบ เกี่ยวกับกิจการฯ Private tour เพื่อวางแผนการเรียนรู้ในหลากหลายบทบาทของอาชีพที่มีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต และความรู้เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการต้องมีเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานบริการ ในรายวิชา การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ปีที่ 4 ที่กำลังจะจบในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเปี่ยมไปด้วยความรู้และทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

GALLERY