กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

สถาบันการศึกษา

ด้าน ศาสตร์การกีฬา ชั้นนำในระดับชาติ

ข่าวรอบรั้ว มกช.กระบี่กิจกรรมการจัดการความรู้ (knowledge management: km) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่2)


ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการกีฬา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ดูเพิ่มเติม..

3

จำนวนคณะ

4

จำนวนหลักสูตร

154

จำนวนประกาศ

111

จำนวนบุคลากร

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ ๒ รายการ (งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลานระเบียงชั้น ๒ อาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลภาษาในการวิจัย เรื่อง ผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ ที่มีต่อการทรงตัวของร่างกายในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๘ รายการ (กองกลาง) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง


ดูเพิ่มเติม..

คณะ วิชา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม..

คณะศิลปศาสตร์

ดูเพิ่มเติม..

คณะศึกษาศาสตร์

ดูเพิ่มเติม..


Links

E-education Administrator

ดูเพิ่มเติม..


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th