กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

งานพัสดุและยานพาหนะ


ประกาศ งานพัสดุ


เอกสาร


1. ใบขอเบิกและขอจ้าง (ไฟล์ Excel) Download

2. ใบขอเบิกและขอจ้าง (ไฟล์ PDF) Download


พวกเรา คือ งานพัสดุอาจารย์ กมลวรร พุดแก้ว

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ
อาจารย์111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th