กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

งานพัสดุและยานพาหนะ


ประกาศ งานพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่


ราคากลาง


ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 9 รายการ

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ

ราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร(ปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วม)

ราคากลาง เครื่องอัดอากาศ


เอกสาร


1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเบิกขอจ้าง (ไฟล์ word) Download

2. ใบขอเบิกและขอจ้าง (ไฟล์ PDF) Download

3. ใบขอเบิกและขอจ้าง (ไฟล์ Excel) Download

4. ขั้นตอนการขอเบิกขอจ้าง


พวกเรา คือ งานพัสดุนาง เพ็ญพิศ แสงศรีจันทร์

หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th